HÖGTRYCKET PERFORMANCE

Högtrycket Performance är en svensk-finsk duo som skapar deltagarbaserade verk och interaktiva platser. Välkommen!